Innovatie in de zorg is van groot belang voor behoud van ons zorgstelsel. Het is daarbij noodzakelijk de kwaliteit en efficiency in de zorg te verhogen. Vanaf het Health Innovation Park in Zwolle levert Inhealth-ICT daarom digitale ontwikkelkracht; om virtuele behandeling en diagnostiek, informatie op afstand, het delen van data en langer thuis kunnen wonen mogelijk te maken.

ICT’ers in de zorg

De ICT-vraag bij zorgorganisaties is omvangrijk en breed. Het is lastig om dan naast de dagelijkse praktijk up to date te blijven en desgewenst te specialiseren. Wij ondersteunen ICT-afdelingen met diversificatie en verbreding door bijvoorbeeld uitwisselingstrajecten bij collega ziekenhuizen, gezamenlijke projecten voor zorgorganisaties, kennissessies voor webdevelopers en engineers. Zo bieden we ook een netwerk van ICT-specialisten voor projecten bij zorgorganisaties.

Lees meer

Kennisinstellingen

Het maatschappelijk belang van een kwalitatief hoogwaardige en tegelijk betaalbare zorg is groot. We werken daarom samen met kennisinstellingen zoals hogeschool Windesheim en Universiteit Twente om zorginnovaties te ondersteunen of via ICT-oplossingen aan te jagen. Met dit inspirerende werk behouden we ook ICT’ers met ervaring voor de zorgsector.

Lees meer

Zorgondernemers

Het belang van goede en slimme organisatie van de zorg, brengt ook nieuwe innovaties van startende zorgondernemers. ICT vormt vaak een doorslaggevend onderdeel van het welslagen van innovatieve producten en diensten in de zorg. Inhealth-ICT ondersteunt daarin en helpt snel concepten volgroeien.

Lees meer

Zorgorganisaties en paramedici

Zorgorganisatie zoals ziekenhuizen, voor ouderen en zorg aan huis worden voor specifieke uitdagingen gesteld waar het gaat om ICT. We helpen ze bij de ontwikkeling en oplossing van ICT vraagstukken. Voor ons gaat dat niet alleen om technische oplossingen, maar ook om een bijdrage op gebied van personeelsbeleid. We bieden ondersteuning met projectmanagement en gespecialiseerde developers en engineers, die als flexibele schil voor de organisatie kunnen fungeren.

Lees meer

Inhealth-ict, specialist voor de zorg:

  • Wij begrijpen processen en terminologie in de zorg
  • Herkennen struikelpunten en kennen de laatste ontwikkelingen
  • We zijn er voor de bouwfase en engineering van ICT
  • Voor ons komt de zorg eerst en dan de benodigde techniek

Partners van Inhealth-ict