Inhealth-ICT is specialist in ontwikkelkracht voor zorgspecifieke ICT-vragen. We combineren daarbij kennis en ervaring van ICT en de uitdagingen die specifiek zijn voor de zorgsector.

We begrijpen dat de relatie tussen patiënt/cliënt, verzorgend en verplegend personeel, (para)medici en de facilitaire organisatie uniek is. Ook vraagt de combinatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid, bijzondere financieringsbronnen en de organisatiestructuur- en cultuur die de zorg kenmerkt, om specifieke kennis en ervaring.

Door de samenwerking op het Health Innovation Park in Zwolle en met kennisinstellingen weten we bovendien welke ICT-oplossingen er nu zijn en in de toekomst. Maar we snappen daardoor ook welke nieuwe uitdagingen dat ook weer oproept voor de zorgorganisatie, zoals de ontwikkeling van een virtueel ziekenhuis.

Een ander voorbeeld is de verdere ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier. Denk hierbij aan het delen van informatie zoals patiënt- en cliëntinformatie tussen partijen. Zo is er een ontwikkeling om de zorg sneller te verplaatsen van het ziekenhuis naar huis of anderhalvelijnszorg.

ICT grijpt steeds dieper in op al deze facetten van de zorgverlening en zorgorganisatie. Inhealth-ICT biedt daarom een breed scala aan producten en diensten waarbij we een meerwaarde bieden vanwege onze kennis en ervaring van ICT en zorg tegelijk.

  • Privacy en security, NEN7510
  • Projectontwikkeling en -management
  • Ontwikkeling enterprise architectuur
  • Development en uitvoering van ICT-projecten
  • Trajecten voor opleiding en innovatie

We zien daarin diverse doelgroepen met hun eigen specifieke wensen:

  • Zorgorganisaties en (para)medici
  • Zorgondernemers
  • ICT’ers die in de zorg (willen) werken (zie opmerking; ook ICT afdelingen in zorgorganisaties)
  • Kennisinstellingen

We zien daarin diverse doelgroepen met hun eigen specifieke wensen:

Zorgorganisaties en paramedici
Zorgondernemers zoals start-ups
ICT’ers die in de zorg (willen) werken
Samenwerking met kennisinstellingen

Neem contact op met InHealth ICT

Neem contact op