Inhealth-ICT werkt samen met kennisinstellingen gericht op de zorgpraktijk, zoals met de opleidingen voor verpleegkunden en verzorgenden op hbo en mbo, maar bijvoorbeeld ook met lectoraten. We vormen daarbij de brug tussen onderwijs en praktijk. Cruciaal om talenten te introduceren en behouden voor de zorg.

Vanuit die brugfuncties houden we nauw de vinger aan de pols op gebied van innovaties en kennisontwikkeling. De opleidingen vormen een verzamelplek van deze kennis en ze dragen bij aan verdere ontwikkeling ervan. Bijvoorbeeld met onderzoek van optimalisatie van de inzet van bestaande en nieuwe technieken. We gebruiken op onze beurt de resultaten van onderzoekstrajecten in onze advisering richting zorgorganisaties- en ondernemers.

Vanuit die verbindende rol helpen wij kennisinstellingen ook met de ontwikkeling van curricula en de organisaties van stage-, project- en afstudeeropdrachten in de zorg. Zo helpen we de zorg aantrekkelijker maken voor aankomende ICT’ers en zorgen we dat de kans groot is dat ze nu hun opleiding ook daadwerkelijk in de zorg aan de slag gaan.

Een derde verbindingsfunctie zien we in doorgaande leerlijnen voor ICT-professionals die al in de zorg werkzaam zijn. Juist in ICT veroudert kennis snel en is het belangrijk ICT’ers aanvullende opleidingen en trainingen te bieden. Onze ervaring bij kennisinstellingen helpt daarbij in strategische en praktische zin, zoals in het aanbod van trainingen.

Neem contact op met InHealth ICT

Neem contact op