Zorgondernemers zoals start-ups

Vanuit de zorgsector, bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen is er een beweging gaande van continue innovatie en vernieuwing in de zorg. Op het Health Innovation Park in Zwolle is dat concreet zichtbaar met diverse start-ups. Inhealth-ICT biedt dit soort initiatieven de ICT-ondersteuning die nodig is. Er is kennisdeling mogelijk en het delen van resources als ook de kosten daarvan.

Veel initiatieven ontstaan vanuit ofwel een use case gebaseerd op kennis van de zorg, ofwel een case uitgaande van de beschikbaarheid van nieuwe technologie. Inhealth-ICT biedt de noodzakelijke ondersteuning op gebied van visieontwikkeling, projectmanagement en development om deze initiatieven verder te brengen, vanuit welke oorsprong ook. Zo dragen we bij aan de schaalbaarheid van nieuwe techniek en diensten in de zorg.

Schaalbaarheid development

Zeker vanwege de schaalbaarheid, maar ook de behoefte om snel stappen te kunnen zetten, is het waardevol om samen te werken via Inhealth-ICT. Door onze kennis en ervaring kunnen we snel een eerste prototype of accelerator ontwikkelen. UX design kan gedeeld worden, als ook een servicedesk. Waarom zelf de koppeling naar DigiD, Chipsoft, Epic, LSP, LSDV en GGZ laten ontwikkelen, als wij dat al vele malen hebben gedaan?

We beschikken over de ervaring van de implementatie van ICT-projecten bij de grote niet-academische ziekenhuizen van Nederland. We doen dat op een pragmatische manier met focus op het zo krachtig mogelijk neerzetten van het innovatieve karakter van use cases. Juist de kennis van zorg en ICT maakt dat we hier waarde toevoegen.

We bieden zorgondernemers de aanvullende capaciteit die nodig is voor de ontwikkeling van ICT-projecten. Voor de één betekent dat vooral projectmanagement en kennis van zorgspecifieke vragen en behoeften op gebied van privacy en veiligheid. Voor anderen is er juist extra ondersteuning nodig waar het gaat om de ontwikkeling van techniek. Inhealth-ICT heeft projectmanagers, engineers, software architecten en webdevelopers. Soms gaat het dus om ondersteuning op gebied van inkoop van apparatuur en de implementatie ervan. Soms om de verdere ontwikkeling van nieuwe technieken en het opleveren van turn key projecten daarin.

Kortom, alles wat nodig is om een ICT-project te ontwikkelen, implementeren en efficiënt te onderhouden en beheren, voor alle soorten toepassingen.

Neem contact op met InHealth ICT

Neem contact op