Zorgorganisaties willen de kwaliteit en efficiency vergroten. Vanuit eigen wensen op dat gebied, maar soms ook omdat wet- en regelgeving dat vereisen. ICT is daarbij dan een belangrijk hulpmiddel. Gelukkig is er steeds meer standaardisatie waardoor organisaties samen profiteren van ontwikkelingen. En tegelijk biedt decentralisatie ook ruimte voor eigen invulling van vernieuwing.

Inhealth-ICT kent de problematiek, processen, technologieën en valkuilen in de zorg op gebied van ICT. We hebben genoeg aan een half woord van de zorgspecialist die zich daardoor kan blijven focussen op zijn eigen vak.

Voor grotere zorgorganisaties en medisch specialisten speelt ICT een rol op verschillende niveaus van dienstverlening. Zo is er de ICT-ondersteuning voor het organiseren van samenwerking en het delen van informatie binnen de organisatie en tussen specialisten en verplegend personeel. Maar er is ook ICT die direct een bijdrage levert bij de behandeling van patiënten.

ICT- en innovatiestrategie

Beide niveaus vragen om een visie en strategie op innovatie. Om een antwoord op meerdere vragen, zoals: welke nieuwe toepassingen kunnen een oplossing bieden voor de noodzaak om efficiënter te werken? Welke nieuwe toepassingen helpen tegelijk ook de kwaliteit verhogen of minimaal behouden?

Inhealth-ICT helpt hier de antwoorden op te vinden die specifiek voor uw zorgorganisatie of samenwerkingsverband van medisch specialisten geldt. We kijken daarbij niet alleen naar nieuwe functionaliteiten, maar ook naar de organisatorische consequenties voor beheer en onderhoud van deze technieken.

We bieden daarmee een integrale visie op ICT-ontwikkeling, -innovaties en de implementatie ervan. Waarbij ook de flexibele schil wordt betrokken op gebied van in huis IT-capaciteit. Inhealth-ICT heeft jarenlange kennis en actuele ervaring om hiermee om te gaan en zorgorganisaties daar bij te helpen.

We kijken daarbij naar alle facetten van ICT. Van hosting, databases en security tot hardware en software development, applicatie ontwikkeling en enterprise architectuur. Soms zijn standaardoplossingen al prima voor handen. Soms is er maatwerk nodig, zoals de ontwikkeling van specifieke koppelingen van nieuwe software componenten en van legacy.

Ontwikkeling ICT-afdelingen

Voor grotere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen en thuiszorg is er vaak ook sprake van een eigen ICT-afdeling. Het aantrekken en behouden van ICT-professionals is daarbij een flinke uitdaging en noodzakelijk tegelijk. We adviseren organisaties op dit gebied en bieden ook oplossingen in de vorm van eigen engineers en developers. Soms is het aantrekken van extra mensen beter, soms het outsourcen van specialistische kennis en capaciteit.

Inhealth-ICT doet dat op verschillende manieren:

  • Externe werkstages voor kennisontwikkeling en -uitwisseling
  • On the job training van ICT-professionals binnen de eigen organisatie
  • Via een netwerk van freelance ICT-specialisten voor de zorg
  • Het inzetten van eigen engineers en developers

ICT-projectmanagement en development

In de zorg is er sprake van patiënten en cliënten, van artsen, verpleegkundigen en medisch specialisten. Termen en titels die nergens anders gebruikt worden dan in de zorgsector. Het laat zien dat de relatie tussen mensen in de zorg ook uniek is, evenals de organisatie van de werkzaamheden.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat ondersteunende diensten zoals ICT om specifieke kennis en ervaring vragen van en over de unieke kenmerken van zorgorganisaties. Inhealth-ICT heeft dat in huis. Maar niet alleen in kennis en ervaring, ook in het pakken van de regierol en het nemen van verantwoordelijkheid maken wij het onderscheid. Daarom hechten wij ook grote waarde aan het inzetten van onze ontwikkelkracht.

We bieden zorgorganisaties alle capaciteit die nodig is voor de ontwikkeling van ICT-projecten. Inhealth-ICT heeft projectmanagers, engineers, software architecten en webdevelopers. Kortom, alles wat nodig is om een ICT-project te ontwikkelen, implementeren en efficiënt te onderhouden en beheren.

Neem contact op met InHealth ICT

Neem contact op