Inhealth-ict is de specialist voor de zorg op gebied van ICT in de breedste zin van het woord. We bieden kennis, ervaring en capaciteit voor de ontwikkeling van digitale infrastructuur, software development, implementatie van apparatuur en koppeling met systemen. Onze meerwaarde is onze kennis en relatienetwerk binnen de zorgsector en de inzet van onze diensten in deze bijzondere sector.

We vormen daarbij graag een partner in ontwikkeling voor zorgorganisaties van klein (start-up) tot groot, zoals de ziekenhuizen, zowel academisch als niet-academisch, thuiszorginstellingen en samenwerkingsverbanden van paramedici. De druk op organisaties in de zorg is groot als het gaat om efficiency en kwaliteit. Het werken vanuit een duurzame relatie biedt de optimale mogelijkheden voor succesvolle inzet van onze producten en diensten.

Een belangrijke component in onze adviezen, werkzaamheden en projecten vormt de menselijke factor. Natuurlijk vanwege de relatie tussen patiënt, verzorging en specialist. Maar ook vanwege de ICT-professional. We zien daarbij diverse uitdagingen voor de zorg:

  • Zo kampen zorgorganisaties met een tekort aan ICT-professionals met bepaalde, specifieke kennis
  • Soms is er juist een overschot van mensen met ICT-kennis die steeds minder nodig is

Inhealth-ict helpt een visie te ontwikkelen op dat vraagstuk en tegelijk ook met praktische oplossingen. Kijk daarvoor ook op onze aanbodpagina of neem contact met ons op!

Neem contact op met InHealth ICT

Neem contact op